شرکت چالاک فنر سپاهان با بهرگیری از امکانات ساخت و تولید مدرن انواع فنرهای کششی با ضخامت mm 0.25 الیmm 6  در ابعاد و اندازه های مختلف جهت صنایع گوناگون تولید مینماید که به اختصار در ذیل به برخی از آنها اشاره میگردد

  • فنر کششی یک سر قلاب
  • فنر کششی با قلاب انگلیسی
  • فنر کششی با قلاب آلمانی
  • فنر کششی بدون قلاب