در شرکت چالاک فنر سپاهان انواع خار فنری از مفتول ،تسمه و نوردی تولید میگردد .

انواع خارهای تولیدی این مجموعه عبارتند از

  • خارهای روی شفت
  • خارهای داخل بوش
  • خارهای اشپیل
  • خارهای گردگیر (برای سیستم تعلیق خودرو )
  • انواع پلاتین های فنری