تولید فنرسوپرآلیاژ MP۳۵

تولید فنر از جنس سوپرآلیاژ MP۳۵

تولید فنر از جنس سوپرآلیاژ MP۳۵


مرکز تحقیقات و فناوری فراوری مواد ویژه فلزی سازمان جهاد دانشگاهی تهران

تولید فنرسوپرآلیاژ MP۳۵

تولید فنرسوپرآلیاژ MP۳۵

تولید فنر سوپرآلیاژ MP۳۵ موفق به دستیابی این فناوری شد.

به موجب قرارداد ساخت فنر از جنس سوپرآلیاژ MP۳۵

پس از چند سال تحقیق و ساخت، عملکرد این آلیاژ مورد تایید کارفرما قرار گرفت.

این فنرها به دلیل پیچیدگی های ساختار فلزی تا پیش از این از تأمین کننده خارجی تهیه می شد

تولید فنرسوپرآلیاژ MP۳۵ برای اولین بار در ایران تمامی فرآیندهای ساخت

تولید فنرسوپرآلیاژ MP۳۵

این فنر از مرحله آلیاژ سازی و تولید شمش، شکل دهی سرد تولید سیم و فنر سازی در داخل کشور انجام شده است.
بنا بر اعلام روابط عمومی جهاد دانشگاهی، کاربرد آلیاژ MP۳۵ به دلیل استحکام و مقاومت خوردگی بسیار بالا در صنایع پزشکی، نفت و گاز و صنایع خاص از اهمیت ویژه ای برخوردار است

به محصولات ما سر بزنید

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید