• نو آوری و بهبود فنآوری های ساخت.
  • شناسایی آخرین تکنولوژی روز دنیا در خصوص روش های ساخت و انجام تست های آزمایشگاهی
  • کاهش بهای تمام شده محصولات تولیدی با استفاده از طراحی بهینه و کاهش هزینه های ساخت و تولید و کاهش وزن محصولات با حفظ خواص فیزیکی از جمله توانمندی های واحد تحقیق و توسعه شرکت چالاک فنر سپاهان میباشد.