فنرهای حلزونی در انواع مختلف مفتولی ،تسمه ای و نوردی تولید

میگردد.شرکت چالاک فنر سپاهان بصورت تخصصی به تولیداین نوع

محصولات پرداخت نموده است و با سرمایه گذاری مداوم پیشرفته ترین

تکولوژی ساخت را برای تولید این  نوع از فنرهابکارگرفته است فنرهای

اسپیرال معمولا نیروی گشتاوری به صورت منحنی و خطی ایجاد مینماید

که از جمله آن میتوان به فنر کمربند ایمنی  خودرو و جمع کن سیم

جاروبرقی اشاره نمود. 

در شرکت چالاک فنر سپاهان این نوع از فنرها بدون محدودیت در ابعاد

واشکال مختلف  تولید میگردد.