واحد آزمایشگاه شرکت چالاک فنر سپاهان در راستای تعهد به بهبود کیفیت به پیشرفته ترین ماشین آلات تست فنر تجهیز گردیده است و در جهت تامین کیفیت محصولات تولیدی از مواد اولیه تا محصول نهایی تولید شده را مطابق با استانداردهای جهانی هدف آزمون قرار میدهد . ازجمله قابلیت های آزمایشگاه این مجموعه عبارت است از:

 • تست نیروی فنرSPRING FORCE TEST
 • تست خستگی FATIQUE TEST
 • تست پیچشی (گشتاور فنر)TORQUE TEST
 • تست نیروی پیش بارPRELOADIND
 • تست خمش BENDING TEST
 • تست منطقه پلاستیک و نقطه مرگ فنر PLASTIC ZONE
 • تست رهایش فنرRELEASE LOAD
 • تست مقاومت خزش CREEP STRENGTH

و همچنین جهت اطمینان از کیفیت مواد اولیه مورد استفاده تست های ذیل انجام میشود:

 • استحکام کشش TENSILE
 • فرم پذیری MANDREL
 • درصد ازدیاد طول PERCENT ELONGATION
 • مقاومت پیچشی TORSION STRENGTH
 • ضخامت سنج THICKNESS MEASUREMENT

مطابق جداول استاندارد متناسب با نوع متریال نمونه برداری و آزمون انجام میگیرد.